Johann Sebastian Bach · Weihnachtsoratorium - Kantaten IV-VI

St. Ursula-Kirche, Bremen

Bremer RathsChor
Bremer RathsOrchester

Manja Stephan • Sopran
Kerstin Stöcker • Alt
Clemens Löschmann • Tenor
Till Bleckwedel • Bass
Elke Bröckerhof und Lieke Hoppe • Sopran (Echo-Arie)

Leitung: Wolfgang Helbich

Plakat Weihnachtsoratorium 2011